– Mitt i den värsta pandemin i vår tid hotar regeringens politik att leda till nedlagda lantbruk i Dalarna och ökade matpriser för våra konsumenter. Vad händer med självförsörjningen i nästa kris, med kanske stängda gränser och begränsad matimport? Allt detta i ett läge där staten i maj utsåg livsmedelsproduktion som samhällsviktig, säger Anita Boman Daniels, regionordförande för LRF Dalarna.

Just nu pågår de avgörande förhandlingarna mellan regeringen och samarbetspartierna om höstens budgetproposition. Anledning till oro är att LRF fått information - som tyder på att regeringen kommer välja att skära ner budgeten av medel till landsbygdsprogrammet - i de pågående förhandlingarna.

En sådan nedskärning kommer till följd att leda till nedlagda lantbruk, höjda matpriser och ökad import. Nedskärningen motsvarar samtidigt en ”löneminskning” med 10 procent för varje svensk lantbrukare.  Samtidigt som regeringen riskerar att förlora en stor del av svensk matproduktion, är Sveriges befolkning tydligare än på mycket länge om att de vill ha svensk mat och en levande landsbygd.

– Om regeringen drar ner på ersättningarna till svensk livsmedelsproduktion riskerar de inte bara att svika Sveriges bönder utan även alla de konsumenter som vill kunna köpa hållbart producerad svensk mat och kunna njuta av öppna landskap och biologisk mångfald, säger Anita.

Sveriges bönder, producerar mat till världens strängaste miljö- och djurskyddskrav. Detta är regler som regeringen beslutat om att Sveriges bönder ska arbeta efter, regler som fördyrar deras produktion jämfört med andra EU-länders. 2017 beslutade samtidigt regeringen och riksdagen om Sveriges första livsmedelsstrategi med målet att öka svensk livsmedelsproduktion. Sveriges bönder har länge jobbat för det och såg möjligheten att -tillsammans med stöttning från våra politiker - öka vår produktion av den troligen mest hållbara maten i världen. Men trots det har lönsamheten och konkurrenskraften inte stärkts och på flera områden är Sveriges självförsörjningsgrad fortsatt sjunkande. 

På grund av rädsla för att regeringen fattar beslut om att inte kompensera Sveriges bönder för den minskade EU-stöden har LRF startat en namninsamling på Facebook som spridit sig över hela landet, män även upp på regeringsnivå. Målet är att nå 100 000 underskrifter för ”Rädda den svenska maten”. Namninsamlingen har idag - måndag den 24 augusti - fått mer än 30 000 underskrifter.

För intervju kontakta: Anita Boman Daniels, ordförande LRF Dalarna. Tel:070-628 63 82