Endast 20 procent av köttet på svenska restauranger är svenskt, trots att svenska djur föds upp på ett hållbart och klimatsmart sätt med minimal antibiotikaanvändning. För att möta en ökad efterfrågan på svenskt kött på krogar och restauranger så lanserar branschorganisationen LRF Kött "Mer svenskt kött på restaurang".

Satsningen skulle ha inletts under våren med regionala inspirationsträffar men har på grund av covid-19 skjutits upp till hösten.

– Vi kör igång den 19 oktober istället och inleder med en fysisk/digital inspirationsträff som sedan följs upp med tre fysisk/digitala träffar, säger Gustav Arnell, projektledare och kock.

Vid första träffen bjuds köttproducenter och restaurangbranschen till en gemensam arena för erfarenhetsutbyte och för att knyta nya kontakter. Under träffarna diskuteras köttuppfödarnas förutsättningar, köttproduktion och kvalitet, men också vad som händer i omvärlden.

– Målet är att öka efterfrågan på svenskt kött rejält. LRF är den perfekta partnern för att knyta ihop restaurangbranschen med våra köttproducerande medlemmar, säger Gustav Arnell.

Projektet, som är tvåårigt och finansieras av Jordbruksverket, kommer även att inleda samarbete med flera restauranger. Deltagarna kommer att erbjudas utbildningar för att bygga upp kompetensen kring fördelarna med svenskt kött. I en serie utbildningstillfällen kommer restaurangbranschen fokusera på bland annat vilka mervärden svensk köttråvara tillför, hur en attraktiv matsedel skapas och hur detta kan användas i marknadsföringssyfte. För köttproducenterna ligger fokus på distribution, direktförsäljning, byggande av varumärke och hållbara affärer.

Mer info om träffarna, kontakta: Stina Ernstsson, stina.ernstsson@lrf.se