I tätt samarbete med Stiernhööksgymnasiet bidrar Rättviks Skoljordbruk AB med kompetensförsörjning av blivande lantbrukare, öppet landskap, ökad produktion och en stärkt försörjningstrygghet på inte enbart nötkött, utan även lamm, gris, potatis, oljeväxter och spannmål. 

Rättviks Skoljordbruk AB är unika i sitt slag i Sverige då de med målmedvetet arbete och på ett innovativt sätt möjliggjort nästintill 100 procent självförsörjningsgrad på nötkött till Rättviks kommuns offentliga kök.

- Man är stolt över den här utmärkelsen och det känns väldigt bra att leverera mat till kommunen. Dels så vet vi att djuren haft det bra hela tiden och vi har nära till slakteriet, säger Karin Lundin som är ladugårdsföreståndare.

- Ja, det är kvitto på att vi gör något bra, fortsätter Alexander Andersson, jordbruksansvarig på Rättviks Skoljordbruk AB.

Skoljordbruket har idag cirka 75 mjölkkor, en robot som mjölkar och totalt finns 215 stycken nötkreatur, eftersom de spar alla tjurar som kastreras till stutar.

- Vi spar även alla kvigor och föder upp alla nöt själva, säger Karin.

Utöver korna finns både får och grisar på skolan.

- Planen är att vi ska ha 12 suggor och föda upp slaktsvin till kommunen. Där ligger vi inte på 100 procent försäljningsgrad än men kanske 50, säger Karin.

På skolan är eleverna involverade i allt arbete och alla rutiner med skötsel, mjölkning, mockning och utfodring.

- De är även med under vårbruket och höstbruket och allt arbete som kommer med åkrar och odling, säger Alexander.

 För företaget på skolan är också ny teknik en viktig aspekt för att kunna göra jobbet så bra som möjligt.

- Vi vill att driften ska hänga med i utvecklingen så vi försöker hänga med i den nya tekniken, säger Alexander.

Ett kvitto på framgången för skolan är samtidigt att ansökningarna ökat under de sista åren.