– Vi riskerade vite hos båda myndigheterna eftersom vi skulle begå ett brott hur vi än gjorde, säger Anette Glännerud, berörd markägare från Dala-Floda, Gagnef.

Det var när Anette Glännerud och maken Peter ville föryngringsavverka på sin mark som problemen dök upp. Efter att de lämnat in en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen i mitten av januari 2020 fick paret information om att det fanns fornlämningar på platsen som inte fick komma till skada. Samtidigt kom beskedet från Länsstyrelsen Dalarna att träd, som exempelvis blåser omkull, där fornminnen finns inte fick stå kvar. Skulle Skogsstyrelsen beslut följas riskerade Peter och Anette Glännerud att begå ett brott enligt Länsstyrelsen och skulle Länsstyrelsens beslut följas riskerade paret vite från Skogsstyrelsen.

Monent 22

– Det blev ett ”moment 22”. Vi fick inte avverka samtidigt som vi fick lov att ta han om träd som kunde blåsa omkull, säger Anette Glännerud.

Efter ett antal turer, under sammanlagt 25 veckor, meddelade Skogsstyrelsen i juni ett ändringsbeslut. Endast 12 träd förbjöds att avverkas med hot om vite, träd som aldrig ens varit med i avverkningsplanen. Trots detta beslutar Skogsstyrelsen att föreläggandet om tidigare viten ändå ska ligga kvar.

– Det rörde sig om 12 träd som från början aldrig var tänkta att fällas, vilket varit klart för myndigheterna sedan ärendet inleddes, säger Peter Glännerud.

Kontaktade LRFs jurister

Anette och Peter kände en stor frustration och kontaktade efter det LRF:s jurister för att få hjälp och fallet blir klassat som principmål. LRF menar att den enskilde i ett förvaltningsärende måste kunna förvänta sig att myndigheter agerar i enlighet med lag och följer grundläggande rättsliga principer och att de är skyldiga att samråda för att meddela enhetliga beslut.

– Därför väljer LRF att JO-anmäla myndigheterna och anse detta som ett principmål. Det kan aldrig vara godtagbart, i ett modernt rättssamhälle, att staten lämnar motstridiga besked i ett ingripande förvaltningsärende. Särskilt inte då beslutet inskränker en grundläggande fri- och rättighet, i det här fallet äganderätten. Fallet visar också att alla de lager av lagstiftning och föreskrifter som reglerar de gröna näringarnas verksamhet är så många, komplicerade och svåra att tillämpa att inte ens myndigheterna själva klarar att hantera dem, säger Anna Treschow, LRFs rättspolitiska expert, LRF Skogsägarna.