– Med satsningen ”vecka 47” ville vi visa vad Dalarnas bönder kan bidra med inför omställningen till ett hållbart samhälle, säger Pirjo Gustafsson, verksamhetutvecklare på LRF-kontoret i Dalarna och Gävleborg

 Genom ”vecka 47” siktade LRF Dalarna på att träffa flertalet kommunpolitiker och tjänstemän I Dalarna för att berätta om hur jord- och skogsbruket idag arbetar för en ökad hållbarhet.   

– Vi ville också erbjuda den breda erfarenhet och djupa kompetens som våra medlemmar och vår organisation besitter inom jord, skog, djur och trädgård. 

I Dalarna erbjöds kommungrupperna att - tillsammans med arbetsgruppen för Dalarnas livsmedelsstrategi - göra en så kallad kommunturné inom ramen för ”vecka 47”. I syfte att föra dialog med kommunerna om livsmedelproduktionen på regional och lokal nivå med fokus på ökad produktion för en hållbar framtid. Dessa möten hölls för kommunpolitiker och tjänstemän i Falun, Leksand, Hedemora och Säter. I Leksand deltog totalt 13 personer. 

– Utifrån en nyligen framtagen rapport presenterade vi hur livsmedelkedjan ser ut i regionalt och andelen lokalproducerade livsmedel i förhållande till konsumtionen på regional och lokal nivå. Vi diskuterade gemensamt utmaningar och möjligheter, så som offentlig upphandling och jordbruksmark, berättar Stina Ernstsson som är en del i det regionala livsmedelsstrategiarbetet och verksamhetsutvecklare på LRF-kontoret i Dalarna och Gävleborg.

Mötet där resulterade i en vilja att förbättra förutsättningarna för livsmedelsföretagandet i kommunen och att fortsatt ha en dialog.

LRF Ungdomen i Dalarna valde att lyfta frågan om produktion och vad de levererar till konsumenterna i länet genom en film som publicerades på sociala medier. Filmen fick stor spridning och en enorm genomslagskraft. Under veckan delades den nära 100 gånger och nådde drygt 20 000 personer.