I år behandlades totalt nio motioner. En av dem handlade om problematiken med otillåten skoteråkning på åkermark.

”När första snön faller står det inte på förrän de första skotrarna dyker upp. De kör så klart där det är enkelt och öppet vilket gör att de kör på jordbruksmark. Denna mark används hela säsongen för att köra på, från hemmet till närmsta skoterled eller bara för kul. Avspärrningar och band hjälper inte, utan de kör ändå. Åkermark har upplåtits till skoterled och även om detta skulle tas bort så kommer åkningen att fortgå. Vi ser också en tydlig ökning av skoteråkande långt ner i åldrarna, vilket innebär att de inte har skoterkort/förarbevis. Inför en reglering av skoteråkande inom byar så att endast åkning på led är tillåtet. Som det ser ut idag är skoteråkningen ett hot mot livsmedelsproduktionen. Den ska öka och vi behöver vara rädda om alla lantbrukare och visa att det finns en framtid för nästa generation. Att få sin insådd eller vall förstörd av en hel säsongs skoteråkande är ingen önskvärd situation för någon. Ha en dialog med polisen om att mera kontroller införs innan någon olycka med minderåriga inträffar. Vi ser hur minderåriga kör skotrar med många hästkrafter inom byar och frågan är när en olycka inträffar.” skriver Älvdalens lokalavdelning i sin motion.

Behandlingen av motionerna under stämman genomfördes via systemet TecVis.

Utmärkelserna fick vänta även i år

Under stämman skulle en silvernål samt diplom delats ut. På grund av rådande situation med Covid-19 avvaktade styrelsen med att uppmärksamma medlemmen till ett senare tillfälle. Däremot presenterades silvernålsmottagaren, Inga-Kristina Matsson med en bild. Utmärkelsen ”Årets lokalavdelning” delades inte ut under 2021.

Verksamhetsåret 2020

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades i år i skrift. Under december skickades ett nyhetsbrev ut till medlemmar, i januari fanns verksamhetsberättelsen med i gröna sidan och till stämman i stämmohandlingen.

Helena Åkerberg Hammarström, regionchef på LRF kontoret, gick igenom budget med intäkter och utgifter för kontor och region. Det blev en del funderingar kring budget och regionens pengar. Frågorna rörde vad medlemsavgiften gick till och att LRF Dalarnas medlemmar ville ha en större insyn och tydligare redovisning.

Stämman beslutade om arvoden för ordförande och ledamöter som kunde fastslås enligt valberedningens förslag.

Nya i styrelsen

Ny ledamot i styrelsen blev Anders Haglund, Torsång som efterträdde Erik Bengtsson från Sundborn. Anders bor tillsammans med sin fru och tre barn i Torsång. Tillsammans med sin far driver han Torsångs Handelsträdgård AB. Han har jobbat i företaget sedan 2007 och är 4:e generationen Haglund som driver handelsträdgården som startade för drygt 100 år sedan.


Anders Haglund, Torsångs Handelsträdgård AB.

Tomas Tillman från Grangärde valdes även han in i styrelsen. Tomas driver, tillsammans med min sambo och tre söner, företagen Grangärde Musteri och Grangärde Bärodling. Där odlar de ekologiska svarta vinbär och jordgubbar på̊ ca 70 hektar, vilket är en av de större ekologiska bärodlingarna i Europa idag. Sedan 25 år tillbaka så förädlar de även egna bär samt en hel del inköpta i det egna musteriet till saft, sylt, glögg m.m. Det säljs under varumärket ”Tillmans”. Idag exporteras våra varor till ett 20-tal länder.


Tomas Tillman, Grangärde Musteri och Grangärde Bärodling.

Anita Boman Daniels fick också fortsatt förtroende som ordförande i regionstyrelsen.

Valberedningen

Valberedning har under året bestått av sju valberedningsledamöter, varav en representant från LRF Ungdomen:

Inger Bengtsson, Mora. Står till stämmans förfogande.
Arne Eriksson, Rättvik. Står till stämmans förfogande.
Annika Simm Eriksson, Äppelbo. Står till stämmans förfogande.

Gustav Svensson, Säterbygden. Kvarstår 1 år.
Anna Ozén, Folkärna. Kvarstår 1 år.
Susanne Höglund, Svärdsjö. Kvarstår 1 år.
LRF Ungdomens nominering är Johan Persson, Barkenbygden.

Motionsbehandling och talare

Inbjuden stämmotalare var Göran Örlander, aktiv i styrelsen för Skogsforsk. Göran pratade om dagens debatt utifrån ett skogsägarperspektiv. Även Åsa Odell, vice ordförande i riksförbundsstyrelsen och ordförande för LRF Kött, pratade om framtiden för svenskt kött.

Av de nio motioner om kommit in till stämman gick tre motioner vidare till riksförbundsstämman. Det handlade om motion nr 3, ""Mer pengar kvar av det vi får från riks" (skrivelse)  nr 7 ”Lantmäteriförrättningar” och nr 8 ”Reglera skoteråkning inom byar”.