Syftet är att samordna resurser i samhället och en viktig del är att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå räddningstjänsten med frivilliga insatser vid större skogsbränder.

Samarbetet innebär att 30 gödseltunnor med fler än 60 utbildade maskinförare kommer att finnas i beredskap för brandbekämpning i Dalarnas län och Gästriksland. Dessa är lokalt placerade, men kan nyttjas över stora geografiska områden som så krävs. 

Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem. 

För att bli effektiva måste gödseltunnorna förses med ett speciellt strålmunstycke och en speciell koppling. Länsförsäkringar Gävleborg och Dalarnas Försäkringsbolag kommer hjälpa till med ett ekonomiskt stöd för inköp av munstycke och slangkoppling till de lantbrukskunder som har ställt sina gödseltunnor till förfogande. 

MR Gävle Dala är en av samarbetsaktörerna i projektet. Vid en påbörjad skogsbrand kan räddningstjänsten ringa och beställa gödseltunnor hos MR Gävle Dala, som i sin tur kontaktar de lantbrukare som är stationerade närmast branden.

– I och med samarbetet får räddningstjänsten både ökad kapacitet och flexibilitet vid släckning av skogsbränder. Gödseltunnorna kan fyllas snabbt och rymmer upp till 30 kubikmeter vatten, till skillnad från räddningstjänstens tankbilar som rymmer cirka 10 kubikmeter. Strålen från gödseltunnan med munstycket kan nå upp till 70 meter och vattenbegjuta ytan bredvid den väg som räddningstjänsten vill använda som brandgata, säger Per-Aners Berthlin, områdeschef Räddningstjänsten Dala Mitt.

Onsdag den 19 maj bjuds pressen in för pressträff intill Lövåsen. På plats finns Räddningstjänst Dala Mitt, MR Gävle Dala, Länsförsäkringar och LRF för interjuer och demonstration av utrustning. 

Tid: 10:00 eller 11:30.

Anmälan krävs på grund av restriktioner och maxantal deltagare.

Anmäl ditt deltagande och vilken tid du önskar komma. Anmälan görs senast tisdagen den 18 maj kl. 12:00:

Anders Sörman, Kommunikationsansvarig Räddningstjänsten Dala Mitt 023 – 48 88 17

Instruktioner: Kör 23 km från Falun (förbi Hosjö) mot Gävle på E16.

Sväng av mot Lövåsen (väg 771) och parkera på grusplanen direkt t v.

Om man är vilsen – ring Helena Åkerberg, LRF på tel: 076 – 696 99 64