– Trots att stämmorna var digitala och så kan vi konstatera att alla gjort en helt strålande insats, säger Anita Boman Daniels, regionordförande för LRF Dalarna.

Totalt samlades det in närmare 126 000 kronor. I Dalarna donerades det 12 920 kronor. 566 givare var med och bidrog, vilket vittnar om ett stort engagemang från alla medlemmar.  

 Organisationen We Effect, arbetar bland annat med landsbygdsutveckling, rätten till mark, jämställdhet, rätten till arbete och en hållbar miljö för de mest utsatta kvinnor och flickor. 

– We Effect arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd med ett starkt fokus på kvinnor och flickors rättigheter. Genom att stärka kvinnor och flickor bidrar de till att utrota de strukturella hinder som förhindrar utvecklingen mot en rättvisare värld. Pengarna kommer också att göra skillnad i en tid då det verkligen behövs, säger Anita. 

 

Fördelning per region:

Västernorrland

5570

Skåne

2985

Västerbotten

33620

Sydost

4650

Västra Götaland

3285

Gotland

10520

Dalarna

12920

Halland

4330

Norrbotten

2350

Mälardalen

3300

Värmland

6590

Örebro

2400

Jämtland

4140

Jönköping

11258

Sörmalnd

5500

Gävleborg

2870

Östergötland

7290

LRF Ungdomen

2400

 

 

 

          125978