– Inom ramen för livsmedelsstrategiarbetet är offentlig upphandling av livsmedel en viktig del. Offentlig Gastronomi i Dalarna är en del i det operativa arbetet med livsmedelsstrategin där syftet är att skapa ett gemensamt nätverk med länets kostenheter för att sprida kunskap om och underlätta upphandling av lokalproducerade livsmedel, säger Stina Ernstsson verksamhetsutvecklare för LRF Dalarna 

De fem kommunerna som tillsammans arbetat för att öka andelen lokal mat i de kommunala köken är Mora, Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen och Vansbro.  

Kostcheferna i de fem kommunerna har, tillsammans med Mora Kommuns inköpscentral som är samordnare för samtliga kommuner, utformat livsmedelsupphandlingarna för att göra det lättare för lokala och mindre leverantörer att lämna anbud. Tack vare det har andelen lokalproducerad mat ökat i de kommunala köken i norra Dalarna under den senaste tilldelningsperioden på fyra år. Hösten 2020 började kommunerna arbeta med anbudsförfrågningar för kommande tilldelningsperiod, som träder i kraft i oktober i år.  

– Nu sker dessutom en upphandlingsomgång av livsmedel i Dalarnas sydliga kommuner. Upphandlingscenter samordnar upphandlingar för kommunerna Gagnef, Borlänge, Falun, Säter, Ludvika, Hedemora och Avesta, säger Stina Ernstsson.  

Aktuell upphandling omfattar ägg, mjölk, frukt och grönt och upphandlingscenter kommer anordna en informationsträff för producenter som är intresserade av att leverera produkter till kommunerna i den aktuella upphandlingen.  

– Håll utkik och anmäl dig, mer information kommer inom kort!