Tryckta handlingar dels ut under stämman och original med underskrifter kommer att finnas på plats den 11 mars.

Under relaterat finns också årsredovisningen för 2019. 

Fika från klockan 09:00. Stämman börjar klockan 10:00.