skog, utsikt i Medelpad

Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar tillväxt i hela landet, är visionen för det nationella skogsprogrammet

Vi bevakar markägarintresset

Gävleborg Under 2018 togs ett regeringsbeslut om ett nationellt skogsprogram med följande vision: “Skogen, det gröna guldet, bidrar med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi"

I skogsprogrammet finns fem fokusområden som utgör ett ramverk för åtgärdsprogram på nationell och regional nivå: 

  1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta.

  2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

  3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass.

  4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete.

  5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.

I det nationella skogsprogrammet finns finansiering till regionala skogsprogram som är tänkta att identifiera och föreslå åtgärder som leder till en önskvärd regional utveckling. Regionala skogsprogram leds (nästan alltid) av enskilda länsstyrelser. LRF Mälardalen har engagerat sig i Uppsala, Västmanlands och Stockholms län för att delta aktivt i de referens- och styrgrupper som bildats i varje län. Vi bevakar markägarintresset av att äga och bruka skog och bidrar förhoppningsvis till ökad råvaruproduktion och en fortsatt lönsam skogsnäringdå det är en bas för landsbygdens företagande. 

Håkan Lindström, verksamhetsutvecklare
hakan.lindstrom@lrf.se 

Läs mer

Regionalt skogsprogram i Västmanlands län:
miljoochklimatradet.se/projekt/skogsprogram

(För Stockholms och Uppsala län finns ännu ingen information.)

Mer om regionala skogsprogram:
www.skogsstyrelsen.se/regionalaskogsstrategier

Mer om det nationella skogsprogrammet:
www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige