Det var en rörd ordförande som inledde sitt tal. Maria Jonsson lyfte framtidstro, möjligheter och stolthet. Om organisationens styrka och hur viktiga alla förtroendevalda är.

Stämmotalare

Inbjuden stämmotalare var Palle Borgström, förbundsordförande för LRF. I hans tal pratade han om LRFs demokrati, förtroende och ståndpunkter. Han berörde vikten av alla motioner som behandlas i landet och som visar på den styrka LRF har för att driva igenom våra viktiga frågor.

Han pratade om LRFs hållbarhetsstrategi och hur arbetet kommer se ut under 2020 och om handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategin. Han tog upp problematiken kring dagens kilmatdebatt och vilken roll LRF kan ta, så att den blir mer sakligt. 

Palle tog också upp hur man arbeter med jord- och skogbruket inom EU och vilken roll vi har och pratade om LRFs kommunikationsarbete - både det som syns utåt och kommunikation som aldrig når våra medlemmar. Han berättade om när SVTs Agenda planerade att sända ett program som handlade om svenskars köttkonsumtion. LRF valde då att några dagar innan publicera debattartiklar i några av de större svenska tidningarna, vilket resulterade i att Agenda stoppade sitt program. 

Jens Berggren, LRF:s hållbarhetsexpert, också inbjuden stämmotalare, pratade om vad som händer i omvärlden inom hållbarhet, vart vi är idag kring miljö, ekonomi och socialt samt hur lönsamheten ser ut i livsmedelskedjan. Jens belyste även framtidens utmaningar och möjligheter och hur Sverige i framtiden ska klara av klimatförändringarna.

- Det kommer bli enorm brist på vatten i framtiden i Europa och svensk mark kommer vara en nyckelresurs. Det ska ni ha med er när ni besöker banken för att prata lån, sa han.

Utmärkelser

Under stämman delades fem silvernålar ut. Utmärkelse ges som belöning till förtjänta LRF:are som lagt ner ett mångårigt arbete i lokalavdelningen eller på regionnivå. I år tilldelades Helge Berglund, Marianne Berglund, Annika Berglund, Erik Jonsson, Fredrik Almér. Utmärkelsen

Årets lokalavdelning gick till Ockelbo lokalavdelning. Lokalavdelningen har under 2019 visat ett stort engagemang och lyft den gröna näringen, bland annat via sitt fina engagemang under Bondens marknad på Wij Trädgårdar.

För först gången delades det även ut hedersutmärkelse till ambassadörer för integration i det gröna näringslivet. De som tilldelades var Malin HöckeFredrik Jonsson, Hanna Görgård, Therese Arnstberg och Annika Karmhag. 

Verksamhetsåret 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse presenterades, för tredje året i rad, genom en film från året som gått. Där lyftes bland annat LRF Gävleborgs framtida jobb med krishantering, kommungruppernas fantastiska engagemang och glöd som ger ringar på vattnet i vårt påverkansarbete och ett flertal cirklar, möten och kurser som hållits under 2019.

Helena Åkerberg Hammarström, ny regionchef på LRF kontoret, gick igenom budget med intäkter och utgifter för kontor och region.

Stämman beslutade om arvoden för ordförande och ledamöter som kunde fastslås enligt valberedningens förslag.

Ny ordförande valdes

Efter sex år som ordförande valde Maria Jonsson att kliva av sitt uppdrag och lämnade över ordförandeklubban till Lotta Zetterlund. Lotta har sedan tidigare arbetat som ombudsman på LRF-kontoret i Sandviken och lämnar där en lång och trogen tjänstgöring efter 38 år inom LRF-koncernen.  

Andra förändringar i styrelsen.

Nya in i styrelsen blev också Fredrik Almér och Annika Sahlin. Samtidigt tackades Anders Forsbäck, ledamot och Stephanie Cassel Kristofers, vice ordförande av efter fem respektive tre år i styrelsen.

Under stämman behandlades nio motioner

En av motionerna handlade om ändrad licensjakt på björn och snabbare hantering vid ansökan om skyddsjakt.

”I vårt område finns det gott om björn, denna känsla delas av många lantbrukare, jägare och privatpersoner. Björn som ställer till problem är ett ökande bekymmer, tex rivna ensilagebalar, spannmål som äts upp och trampas ner etc.

Vi vill se en ökad avskjutning av björn, när björnjakten är över inom tre dygn så indikerar det ganska tydligt att det finns gott om björn. Det samlade rovdjurstrycket ska inte väsentligt försvåra eller bli en affärsrisk för vårt företagande. Skyddsjakt är därför ett viktigt instrument för att kunna ta bort rovdjur som ställer till problem.” skrev Mellanljusnan i sin motion till stämman.

I den motionen blev det diskussion och stämman ansåg att det skulle göras ett tilläggsyrkande och att de tidigare attsatserna skulle strykas och skrivas om, samt att motionen skulle till riksförbundsstämman.

Styrelsen hävdade däremot att motionen skulle hanteras i form av en skrivelse till länsstyrelsen.

Slutligen gick motionen vidare som skrivelse.

Utöver den gick behandlingen av motionerna gick under förhandlingen snabbt och samtliga kunde klubbas igenom utan tilläggsyttranden.

De motioner som skickades vidare var: nr1: "Gröna molnet", nr 2 ”Djurtransporter”, nr 3 ”Utedrift för får utan ligghallar” och nr 8 ”Full ersättning för rovdjursangripna hundar”.