Både förtroendevalda och tjänstemän, omsorgsgrupper och kommungrupper har under året varit med och påverkat arbetet för att få till bättre förutsättningar för dom som lever och verkar på landsbygden inom den gröna näringen.

Möten med räddningstjänst

I början av januari ordnade LRF Gävleborg och Maskinringen Västernorrland träffar med samtliga räddningstjänster i länet för att diskutera lösningar och krisberedskap vi exempelvis brand. Tanken med mötena var att diskutera hur bland annat gödseltunnor kan användas på ett effektivare sätt. Under träffen pratade man om det skulle finnas en typ av KIT

till gödseltunnorna som kan användas ihop med räddningstjänstens fordon.

Under ett uppföljningsmöte i april fick Räddningstjänsten i Södra Hälsingland och Ljusdal även möjlighet att uppdatera sina lantbrukskunskaper, inför en eventuell krissituation. Under mötet – som hölls på Brattbacka gård i Rengsjö - visade medlemmar bland annat hur en modern ladugård i lösdrift såg ut idag och samtidigt fick räddningstjänsten en uppdaterad bild kring hur man utrymmer djur under ett katastrofläge.

Lokala kockar tog ställning

Efter torkan under 2018 valde LRF Gävleborg att lyfta lokala kockar under 2019 - som tar ställning för vår närproducerad mat. En av de sex kockarna som medverkade var Stefan Johansson på Högbo Bruk som brinner för att lyfta det lokala på restaurangen.

Studiecirklar och stämma

Under våren var det dags för dikes-avvattningscirkla, tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Cirklarna hölls i Söderhamn, Sandviken och Ljusdal.

På stämman, i Bollnäs, delades fem silvernålar ut. De som fick utmärkelsen var Anette Einarsson, Irene Walleräng, Kjell Gunnarsson, Tuula Gunnarsson och Marie Westin. Mellanljusnan utsågs till Årets lokalavdelning och Johanna Hildingsson fick utmärkelsen Ung Växtkraft från Länsförsäkringar i Gävleborg.

Av de sex motioner som behandlades under stämman gick en vidare till riksförbundsstämman. Den handlade om ”Utvecklings-fond för LRF:s lokalavdelningar.”

När det var dags för riksförbundsstämman på Sånga Säby fanns representanter från regionstyrelsen på plats för motionsbehandling.

Unga tog ställning

För att lyfta unga inom den gröna näringen gjordes en film om framtidstro. Jonas Jonsson 19 år, ny eximinerad student från Nytorp berättade om framtidsplaner, varför lokal mat är viktig och varför bönder behövs.

Budskapet med filmen var också att bönderna i Gävleborg ger oss livsmedel, öppna landskap och arbetstillfällen. Filmen gjordes som en del av projektet med Livsmedelsstrategin.

Presentation av livsmedelsstrategin

2019 presenterades också det färdiga arbetet kring den regionala handlingsplanen för Gävleborgs livsmedelsstrategi. Målet med strategin är att öka självförsörjningsgraden, bidra till fler livsmedels-företagare och stärka konkurrenskraften inom det regionala jordbruket.

Arbetet med Livsmedelsstrategin fortsätter nu under 2020.

Årsdagen av bränderna

På årsdagen - av den avslutade räddningsinsatsen av skogsbränderna i Hälsingland – ville Länsstyrelsen i Gävleborg uppmärksamma genom en ceremoni och resning av en minnessten i Kårböle. Länsstyrelsen delade ut diplom till alla organisationer som deltog under släckningsarbetet.

Maria Jonsson, LRF Gävleborgs regionordförande höll också ett tal under cermonin.

Lavskrikan

I Mark- och miljödomstolen drev LRF ”lavskrikemålet”, där en markägare i Hälsingland fått avverkningsförbud av Skogsstyrelsen på grund av förekomst av fågeln lavskrika. I augusti beslutade domstolen i Östersund att markägaren hade rätt att avverka sin skog.

Domen överklagades igen under hösten och om målet tas upp till prövning kommer LRF fortsätta att bistå markägaren.

Årets nötköttsföretagare

Under hösten var det åter igen dags att uppvakta Årets nötköttsföretag. Regionstyrelsen valde i år att lyfta bröderna, Klas och Gunnar Persson.

I Hedesunda driver dom framgångsrikt Vinnersjö Angus, en småskalig Krav-certifierad gård med dikoproduktion ( 120 djur varav 50 dikor.)

SM i Mathantverk

Oktober månad inleddes med SM i Mathantverk som hölls på Högbo Bruk. Dagen innehöll föreläsningar och seminarier. Bland annat presenterades arbetet med livsmedelsstrategin. Rekordmånga priser delades också ut till mathantverkare i Gävleborgs län. Totalt fick 21 av 23 medverkande från länet ta emot medaljer. Några av dem som vann var medlemmarna Johanna Hildingsson som vann i klassen för Hälsinge Ostkaka och Siw Persson, Ockelbo Kyckling, som fick guld för sin leverprodukt.

Politikerträffar och kommungruppers arbete

I november bjöd LRF Gävleborg in tjänstemän och politiker från Gävleborgs region - till Trädgårdsstaden i Hofors - för att prata om hur länets livsmedelsförsörjning ser ut. Syftet var också att jobba för att få till en ännu bättre dialog mellan de regionala politikerna och LRF.

En framgångsfaktor under året är styrelsen och kontorets avstämningsmöten med kommungrupperna - som hållits en gång i månaden. Kommungrupperna har berättat om lyckade möten med politiker, kontakter med kommuner om deras syn av byggnation på åkermark och dialoger kring upphandling av lokal mat.

Skogsprogram och äganderätt

LRF Gävleborg har också belyst skogsfrågorna under 2019 och arbetat i det regionala skogsprogrammet. Vi har påverkat frågor som rör äganderätt, problematiken med nyckelbiotoper och byggnation på åkermark.

Utöver det har så klart en hel del andra möten och träffar hållits.