Innan jag blev vald funderade på hur arbetet i den nya rollen - tillsammans med en till stora delar ny styrelse - bäst skulle läggas upp. De planerna fick snabbt läggas till sidan, för att på bästa sätt försöka förbereda oss i kampen mot den osynliga fiende som vi alla idag har en strid emot på olika vis – covid-19. Inplanerade möten har ställts in och flyttats fram på obestämd tid och mina dagar går i stor del åt att sitta i olika digitala möten, för att vi tillsammans skall försöka klara den här situationen på ett så bra sätt som möjligt. 

I sådana här situationer blir det tydligt i vår organisation, att tillsammans är vi starka! Vår livsmedelsproduktion blev snabbt utsedd till en av tolv samhällsviktiga funktioner som behöver fungera under kris i samhället. Det gäller också våra medarbetare som vi har på gårdarna. 

När andra länder tittar i sina beredskapslager eller börjar prata om ransoneringskuponger blir det tydligt för oss alla att vår självförsörjningsgrad på är 50 procent är alldeles för låg.  Att långsiktigt skapa insikt för att vårt svenska lantbruk är både livsviktigt och nödvändigt är nu ett gemensamt uppdrag för oss alla. Klarar vi inte det nu så vet jag inte vad som skall behövas för att vi skall klara det? 

Tillsammans är vi starka!