Tanken med att utse ”Bästa butik 2020” är att göra det lättare för konsumenter att välja lokala produkter i sin kundkorg och bra svenska råvaror.

Varför kommer tävlingen hållas?

Idag pratas det mycket om att medvetna konsumenter kan skapa förändring. Dock bör ansvaret inte enbart ligga på den enskilda konsumenten. Handeln skulle kunna göra mycket för att underlätta bra val och samtidigt stödja lokala producenter. Förhoppningen med tävlingen är att detta pris ger uppmärksamhet åt företaget och skapar en vilja att vara ännu bättre, samt att andra livsmedelsbutiker börjar jobba mot samma sak.

Hur går tävlingen till?

I september öppnas det upp för alla konsumenter och butiksägare att skicka in en nominering samt en motivering. Juryn kontaktar sedan butikerna och gör besök hos vissa utvalda. I slutet av november, början av december koras slutligen en vinnare.

Nomineringen skickas till: gavleborg@lrf.se märk mailet med ”Bästa butik 2020”

Vilka är kriterierna för att delta?

Butiker kommer att bedömas utefter:

• Närvaro av lokala produkter.

• Placering, skyltning och exponering av lokalproducerade produkter.

• Marknadsföring & kampanjer.

• Extrapriser/vilka produkter det gäller.

Frågor? Kontakta:

Lisa Valleräng, 073-063 28 55 eller Lovisa Svenn, kommunikatör LRF Gävleborg, 010-18 44 395.