– Med satsningen ”vecka 47” ville vi visa vad Gävlborgs bönder kan bidra med inför omställningen till ett hållbart samhälle, säger Pirjo Gustafsson, verksamhetutvecklare på LRF-kontoret i Dalarna och Gävleborg 

 Genom ”vecka 47” siktade LRF Gävleborg på att träffa flertalet kommunpolitiker och tjänstemän för att berätta om hur jord- och skogsbruket idag arbetar för en ökad hållbarhet.    

– Vi ville också erbjuda den breda erfarenhet och djupa kompetens som våra medlemmar och vår organisation besitter inom jord, skog, djur och trädgård.