Budskapet har haft önskad effekt och idag orsakas få utvecklade skogsbränder av skogsbruket. En ny brandsäsong är här och det gäller att fortsätta denna lyckade utveckling. En uppdaterad broschyr bifogas för spridning. I denna upplaga är försäkringsbolagen med som avsändare.

Bland de viktigaste nyheterna är det stöd som MSB utvecklat för att bättre bedöma brand- och spridningsrisk.

Länk finns i broschyren och nedan.

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/skogsbrand-och-vegetationsbrand/brandriskprognoser/