Initiativet inleddes av LRF Dalarna och LRF Gävleborg tillsammans med MR Gävle Dala och idag finns även Räddningstjänsten Dala Mitt, Länsförsäkringar Gävleborg och Dalarnas Försäkringsbolag med i arbetet. Syftet är att samordna resurser och att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå̊ räddningstjänsten med frivilliga insatser vid större skogsbränder. Samarbetet innebär att 30 gödseltunnor med fler än 60 utbildade maskinförare kommer att finnas i beredskap för brandbekämpning i Dalarnas län och Gästrikland. För att visa på vilket sätt lantbrukens gödseltunnor blivit en viktig resurs vid skogsbränder bjöds även lokal- samt fackpress in i mitten av maj för att få en demonstration.  

– Vi kunde visa upp att gödeseltunnor kan användas ̊ flera olika, mer effektiva sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem, säger Helena Åkerberg Hammarström, regionchef för LRF Gävleborg och LRF Dalarna. 

 

Foto från pessträff

 

Hur funkar det?

För att bli effektiva förses också gödseltunnorna med ett speciellt strålmunstycke och en speciell koppling. För att hjälpa till ekonomiskt kommer Länsförsäkringar Gävleborg och Dalarnas Försäkringsbolag samtidigt hjälpa till med ett ekonomiskt stöd för inköp av munstycke och slangkoppling till de lantbrukskunder som har ställt eller vill ställa sina gödseltunnor till förfogande. MR Gävle Dala är en av samarbetsaktörerna i projektet och vid en påbörjad skogsbrand kan räddningstjänsten ringa och beställa gödseltunnor hos MR Gävle Dala, som i sin tur kontaktar de lantbrukare som är stationerade närmast branden.  

 

– I och med samarbete får räddningstjänsten både ökad kapacitet och flexibilitet vid släckning av skogsbränderGödseltunnorna kan fyllas snabbt och rymmer upp till 30 kubikmeter vatten, till skillnad från räddningstjänstens tankbilar som rymmer cirka 10 kubikmeter. Strålen från gödseltunnan med munstycket kan ̊ upp till 70 meter och vattenbegjuta ytan bredvid den väg som räddningstjänsten vill använda som brandgata, säger Per-Aners Berthlin, områdeschef Räddningstjänsten Dala Mitt.