De kommer även berätta om det samarbete som aktörerna har tillsammans med räddningstjänsterna i Dalarna och Gästrikland och hur samordningen resulterat i ett snabbare släckningsarbete vid framför allt skogsbränder.

– Syftet med de samarbete som vi fått till är att samordna resurser i samhället och en viktig del är att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå̊ räddningstjänsten med frivilliga insatser vid större skogsbränder, säger Helena Åkerberg Hammarström, regionchef för LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

Samarbetet innebär att 30 gödseltunnor med fler än 60 utbildade maskinförare idag finns i beredskap för brandbekämpning i Dalarnas län och Gästrikland. Dessa är lokalt placerade, men kan nyttjas över stora geografiska områden om så krävs.

– Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på̊ flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem, säger Helena.

I och med samarbetet får räddningstjänsten både ökad kapacitet och flexibilitet vid släckning av skogsbränder. Gödseltunnorna kan fyllas snabbt och rymmer upp till 30 kubikmeter vatten, till skillnad från räddningstjänstens tankbilar som rymmer cirka 10 kubikmeter. Strålen från gödseltunnan kan nå̊ upp till 70 meter med munstycket och vatten begjuta ytan bredvid den väg som räddningstjänsten vill använda som brandgata.

– Vid mässan på fredagen kommer gödesltunnanns kapacitet demonstreras under hela dagen, säger Helena.

LRFs monter hittar du på C:04