Pandemin satte begränsningar i antalet besökare per dag men trots det lockades många, bland dem LRF medlemmar, att delta under de två dagarna som mässan arrangerades.

– Totalt besöktes mässan av dryga 3000 personer och genom LRF hade hela 600 personer bokat sin biljett på Mittia: Gård och Skogs hemsida, vilket är jätteroligt. Det var även god stämning och många värdefulla samtal om aktuella ämnen. Det märks att mässan var efterlängtad, säger Pirjo Gustafsson företagsutvecklare för LRF Gävleborg och LRF Dalarna.

På Mittia: Gård och Skog i Ljusdal samlades de främsta aktörerna inom skog, jordbruk och djurhållning för att visa de senaste nyheterna och LRFs monter kunde besökarna bland annat prata vilt-, vatten-, skogs- och hållbarhetsfrågor. 

– Det var många besökare som kom för att prata om LRFs fokusfrågor. Hållbarhets-quizen var exempelvis populär bland både vuxna och barn som också gav underlag för många bra dialoger, säger Pirjo Gustafsson.

Unik brandsamverkan visas på mässan Mittia

LRF, Dala Mitt, MR Gävle Dala, Dalarnas Försäkringsbolag och Länsförsäkringar Gävleborg fanns under fredagen också på plats på mässområdet för att demonstrera hur brandbekämpning med gödseltunnor fungerar.

De berättade om det samarbete som aktörerna har tillsammans med räddningstjänsterna i Dalarna och Gästrikland och hur samordningen resulterat i ett snabbare släckningsarbete vid framför allt skogsbränder.

– Syftet med de samarbete som vi fått till är att samordna resurser i samhället och en viktig del är att utbilda och organisera länets lantbrukare och skogsägare för att kunna bistå̊ räddningstjänsten med frivilliga insatser vid större skogsbränder, säger Helena Åkerberg Hammarström, regionchef för LRF Dalarna och LRF Gävleborg.

Samarbetet innebär att 30 gödseltunnor med fler än 60 utbildade maskinförare idag finns i beredskap för brandbekämpning i Dalarnas län och Gästrikland. Dessa är lokalt placerade, men kan nyttjas över stora geografiska områden om så krävs.

– Lantbrukens gödseltunnor har blivit en viktig resurs vid skogsbränder och kan användas på̊ flera sätt - dels för att blötlägga terrängen längs brandgator, dels för att försörja räddningstjänstens slangsystem, säger Helena.