— Tävlingen blev en succé - över 120 svarade på hållbarhetsfrågor som rör gröna näringarna och spridningen av inläggen blev enorm.

Det var andra gången i år som Johan anordnade tävlingen som var en del av LRFs hållbarhetskampanj. Vinsten var då som nu en köttlåda med lokalproducerat kött från gården och grundtanken med arrangemanget är att få en större förståelse kring svenskt lantbruk.

— Många har en felaktig bild av hur man driver ett lantbruk idag. Det blev lite av en ögonöppnare att sprida mer kunskap om svenskt lantbruk när jag pratade med en person som slutat äta kött för att regnskogen inte skulle skövlas och eftersom engagemanget blev stort när vi ordnade tävlingen i våras tänkte jag, som ambassadör för LRF Gävleborgs hållbarhetskampanj, att det var ett bra sätt att nå ut på, säger Johan.

Frågorna som deltagarna fick svara på handlade bland annat om utsläpp, vattenanvändning, antibiotika, mat och biologisk mångfald med utslagsfråga på vad gårdens tjur vägde.

— Det som kändes bra - när vi ordnade tävlingen i våras - var att de som vann en yngre familj och de hade aldrig köpt kött direkt från en gård tidigare. De fick med sig lite information kring hur vårt lantbruk fungerar och förhoppningsvis kommer de välja lokalproducerat kött även i framtiden genom den kunskap de tog del av då.

Denna gång var det en tävlande i Bergsjö som kammade hem den 15 kilo tunga köttlådan.

— Hon var jätteglad och min tanke är så klart att vi kan sätta de lokala råvarorna vi har här i Gävleborg på kartan. Många engagerade sig och jag hoppas de lärt sig lite kring hur vi lantbrukare driver våra företag.