En naturlig åtgärd efter angrepp eller täta förekomster intill tamboskap är en skyddsjaktansökan, men dessa avslås ofta då kriterierna inte anses vara uppfyllda. Det anförs till exempel att det inte går att särskilja vilken individ som stått för angreppet, eller att det varit för få angrepp. Att få dessa orsaker kastade emot sig i en extremt frustrerad situation leder till både ilska och uppgivenhet! Risken är överhängande att många väljer att avsluta sin djurhållning, tvärt emot Livsmedelsstrategins viljeinriktning.

LRF Gävleborg har noterat att LRF arbetat nationellt i frågan om regelförenkling av skyddsjaktsansökan för att få snabbare handläggning och mer generös tillståndsgivning för skyddsjakt. Vi anser dock fortfarande att handläggning, kriterierna och beslutsprocesserna kan bli bättre i flera avseenden.

LRF Gävleborg föreslår därför att LRF driver frågan om att förändra regelverket för skyddsjakt på rovdjur i syfte att korta handläggningstider och medge snabbare tillståndsgivning i skyddsjaktansökningar där kriterierna för skyddsjakt är uppfyllt. Ärenderutiner krävs som medger snabbare tillståndsgivning efter ett rovdjursangrepp på tamdjur om skyddsjakten ska vara effektiv. En översyn av ärenderutiner får gärna kombineras med mer liberala regler för de kriterier som ska uppfyllas för att medge tillståndsgivning.

Vi deltar gärna i detta arbete och ger gärna en bakgrundsbeskrivning för vår skrivelse per telefon, se nedan kontaktuppgift. 

Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg

Telefon: 070-342 42 35