Varför ville du vara hållbarhetsambassadör? 

Jag är född på en gård och jobbat med lantbruksnära företag under större delen av mitt liv. Jasitter även i styrelsen för LRF Gotland där jag har haft miljö och klimat som specialområde under lång tid.  

Sedan blev jag morfar för några år sedan. Då blev det så tydligt att det vi inte gör idag, får barnen betala för senare. Det blev en drivkraft att engagera sig mer  

När du pratar med folk, vilken fråga engagerar 

Det beror på vem jag pratar med. När jag pratar med lantbrukare känner man sig bli utsatt. Särskilt om man har mjölk- och nötproduktion, då känner man inte att man blivit försvarad i tillräcklig utsträckningDå blir man glad att någon tar den här diskussionen.  

När man lägger fakta på bordet blir det tydligt hur bra svenska lantbrukare är. Det här arbetet är ett sätt att stärka självförtroenden.  

En annan grupp vi vill nå är allmänheten. Där har vi blivit hindrade i och med pandemin, men sedan hoppas vi att vi kan dra igång senare. Vi är två hållbarhetsambassadörer och min kollega jobbar en del med sociala medier.  

När man pratar med folk så är det många som säger “det hade jag inte en aning om”. Får vi låna deras öra så kan vi göra förändringar. 

Det handlar om ganska komplexa saker men man kan också få ner det i ganska konkreta råd:   

  • Köp svensk 
  • Köp i säsong 
  • Släng inte mat 

Vi har ganska lätt att prata med politiker, vi hade exempelvis nyligen ett lunchseminarium med riksdagsmän. Det finns nackdelar att bo på en ö, men det finns också fördelarVi har bra kontakt med våra politiker och har möten regelbundet. Sedan har vi inte alltid samma åsikter.  

Vad är konsumenter intresserade av?  

Konsumenterna är intresserade av olika saker, men kanske framförallt klimatfrågan. Sedan finns ett engagemang för specifika frågor.  

När det gäller de andra aspekterna på hållbarhet, socialt och ekonomiskt?  

Pratar vi kring de sociala aspekterna, så har vi på Gotland en stor diskussion om att lägga ner landsbygdsskolor, det driver på ett starkt engagemang. För oss är det viktigt att det ska vara attraktivt att bo på landsbygden och närhet till skolor är en viktig förutsättningDå uppskattar man LRF.s arbetes arbete. Det finns inga andra organisationen som hasamma tyngd.  

Vad betyder hållbarhet?  

Hållbarhet handlar om långsiktig överlevnad. Många lantbrukare driver gårdar där man bedrivit verksamhet i flera hundra år och man vill lämna över den till nästa generation. Långsiktighet är väldigt viktigt. Det är skillnad att ha en odlingsverksamhet eller ett industriföretag som lyder under kvartalsekonomi. 

Är du en optimist för framtiden?  

Under de år jag varit aktiv på LRF Gotland har det skett en förändring. Idag pratar man ganska ofta om lantbruket som en viktig del i omställningen på ett helt annat sätt. Vi blir lyssnade på idag.