• Se över din besättningen och slakta eventuellt ur djur med lägre produktion eller sämre hälsa så att det foder som finns nyttjas så effektivt som möjligt.
  • Ta hjälp av din foderrådgivare, räkna över din grovfodersituation och anpassa din foderstat därefter.
  • Tänk på att de inte går foder till spillo i form av att ensilaget/fullfodermixen tar värme eller att de uppstår andra hygieniska bekymmer som gör att du måste kassera foder.
  • Kan ni efter tidig tröskning så en gröda och ensilera grovfoder i höst, vinter? Eller få en växtodlare i närheten att odla som ni sedan kan köpa?
  • Har ni spannmål som ännu inte är mogen och som det inte finns kontrakt på - överväg att helsädesensilera/sälja på rot för att skapa en buffert.
  • Kolla med spannmålsodlare om de har spannmål till sina tecknade kontrakt annars erbjud eventuellt ert spannmål i hjälp mot halm eller att de odlar grovfoder till er i höst.
  • Kontrollera med potatis och grönsaksodlare om de har några partier med dålig kvalitet att sälja.
  • Har ni eller grannar outnyttjade skogsbeten, LST har betesförmedling
  • Finns det möjlighet att köpa in mer grovfoder eller halm?
  • Kolla med din rådgivare eller säljare vad du kan göra för att få ut maximal avkastning utifrån dina förutsättningar och din växtföljd.

 

Förslag på snabbväxande grödor:

 

·       Wetsrerwoldiskt rajgräs           

·       Purrhavre

·       Havre

·       Sudangräs

·       Ärtor

·       Bovete

·       Bönor

·       Lupin

·       Korn                 

·       Foderraps

·       Majs

·       Viker

·       Sommarrova

·       PersiskklöverTänk på att om ni tar eget utsäde att följa gällande regler, läs mer på:

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/utsadeochsorter/anvanderduegetutsade.4.50cb902d1234ca17a7e80001285.html

 

Det finns säkert fler saker ni kan göra, diskutera med era kollegor eller inom LRF avdelningen.