Hallå där Henrik Arnesson, LRFs kommungruppsordförande i Kungsbacka, ni har jobbat med översiktsplanen för kommunen hur har ni gjort?

Hur gick mötet?

- Vi har vid två tidigare tillfällen ordnat träff med ansvariga politiker och medlemmar i kommunhuset, där vi haft med representanter från ”Den goda jorden”, de har bra fakta på åkermarkens betydelse och kan förklara på ett pedagogiskt vis för den publik av politiker och tjänstemän som inte varit vår näring så nära innan. Detta har även uppmärksammats i lokalpressen. Nu har man börjat ta fram en ny översiktsplan för Kungsbacka kommun, då den gamla är nära 20 år. Vi ville vara ute i tid så vi bjöd in till ett medlemsmöte i Hanhalsgården 27/2. Medverkande var dels den person som är ansvarig för den nya översiktsplanen för Kungsbacka, Malin Jarl. Vi hade också bjudit in Erik Evestam, LRF, som är äganderättsexpert. Det var en ganska bra uppslutning då ca 50 medlemmar kom.

Hur kommer ni gå vidare?

- Den nya översiktsplanen håller på att tas fram, ett första förslag kommer nog att vara färdigt för remissrunda till hösten. Vi vill vara med i tid att påverka då den styr mycket av vilka områden som kan komma att bebyggas och hur. Kungsbacka är en av de kommuner som ligger sämst till vad gäller byggnation på åkermark, procentuellt sett. Ett föredrag av Malin Jarl, ansvarig för översiktsplanen om kommunens utveckling hittills och den framtida visionen, om invånarantalet fortsätter att öka i den takt som politiker och tjänstemän tror, kommer det att behövas ca 7-800 nya bostäder/år, då är det många aspekter som skall stämma. Många dagpendlar ju till Göteborg och då är det viktigt att kommunikationerna klarar av den ökade befolkningsmängden. Hon genomförde ett väl förberett föredrag, som nog drog ut på tiden, då det inte fattades frågor från publiken efteråt.

Efter detta kom Erik in, och fördrog lite av problemställningar som kan uppkomma vid nybyggnation och planläggning, han svarade även på frågeställningar från publiken.

Vi har inte haft några uppföljande möten ännu, men vi har fått en debattartikel publicerad i lokalpressen, och jag deltog i Framtidsforum för företagande i Kungsbacka, och när man fördrog den nya översiktsplanen där så nämndes vid flera tillfällen att man skall undvika byggnation på åkermark i möjligaste mån så vi verkar ha satt något fotavtryck! Vi har nu att följa upp detta och bevaka, vi kommer ju också att vara en av remissinstanserna när förslaget på översiktsplanen tagits fram.

Detta är ju ingen lätt fråga, det är ju en del av äganderätten att råda över sin mark, många vill ju sälja då priset är attraktivt, så vi kan ju inte säga att vi kräver ett totalstopp, men att i första hand bygga på berg, då detta skapar krossmaterial som är en bristvara i kommunen.

Vi hoppas med detta att minst de lantbruksföretag som finns idag i kommunen skall kunna fortsätta sin verksamhet och utvecklas livskraftigt i samklang med kommunens utveckling.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se