Så här dagarna efter en stämma är det mycket som snurrar runt i huvudet. Det är många ämnen som avhandlas och kontakter som knyts under två intensiva dygn. Det var häftigt att lyssna på professor Johan Kuylenstierna, känd miljö och klimat-debattör, på stämman. I Halland finns ett starkt engagemang för att bevara åkermarken vilket vi vid flera tillfällen motionerat om till stämman. Nu sa han i debatten, och fick medhåll av fd miljöminister Lena Ek, att förstörelsen av åkermark i världen är ett större framtidshot än klimathotet! Bland annat så återplanteras inte stora arealer mark med ett tunt känsligt matjordslager i Syd-Amerika, med stor risk för vatten-och vinderosion som följd och missad kolinlagring.

Ofta kommer man på de bästa replikerna på vägen hem, de som man missade att säga. Det fanns med en motion från Jönköping om jämställdhet. Den tolkades positivt och alla var med på valberedningarnas viktiga roll. Jag skulle gått in där och kommenterat vår halländska bänk, med 80 % kvinnor. Med fyra kvinnor av sju ledamöter i styrelsen. Med fyra kvinnor av sex möjliga ordföranden i våra kommungrupper. Just nu så är detta inte en särskild utmaning för oss och jag spelade inte ut detta faktum på stämman.

Varför är denna fråga fortfarande på agendan? I slutet av 90-talet var jag som ledare i slakterikooperationen med om att fatta beslut om att "Ta tillvara hela kompetensen!". På dryga 20 år så har denna fråga inte kommit ett dugg längre. Vi har alla ett ansvar att föra den framåt. Sedan kan det från en tid till en annan vara övervikt på olika håll. Ibland män, ibland kvinnor. Vi har fått en kvinnlig minister i vår bransch, från Halland. LRF kommer snart att få en ny kvinnlig VD, ursprungligen från Halland. Det kommer kanske att behövas manlig kvotering så småningom?

Vi fick bra gehör för våra fem motioner från Hallands regionstämma. Det skall utvecklas en ny digital kommunikationsplattform för en bättre medlemskommunikation i LRF. Riksförbundet skall undersöka nyttan av undantagen i jordförvärvslagen. LRF ska jobba för bättre arrendeavtal ur viltskadeperspektivet. Runt allemansrätten fick vi fram vår vilja om att LRF ska arbeta för att vinstdrivande verksamhet på annans mark inte ska omfattas av allemansrätten, efter viss diskussion. Och när det gäller trafikhinder skall frågan kommuniceras med SKL.

Anders Richardsson,
Ordförande LRF Halland