Nominering:

Robert och Fredrik har en framtidstro som de delar med sig av genom att de brukar 38 fastigheter och håller bygden Unnaryd i det Hallänska inlandet öppet. De bidrar med en levande landsbygd och har ett stort engagemang och investeringsvilja inför framtiden.

Lokala nötköttsklubbens ordförande Karl Nilsson delade ut diplom och LRF Hallands ordförande Anders Richardson lämnade över ett äppleträd. Kaffe och tårta blev det också.

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare, petra.wirtberg@lrf.se