I inledningen planeras bland annat att genomföra en förstudie som givits namnet Gröna möten. Inom ramen för den ska det utvecklas fungerande arbetssätt för att Hallands lantbrukare ska få bättre tillgång till aktuella forsknings- och försöksresultat och annan ny kunskap som kan stimulera till utveckling. Dessutom undersöker vi om företagare och myndigheter kan arbeta på nya sätt tillsammans för att utveckla för alla parter enklare och bättre tillämpningar av alla de regler företagarna har att följa.

Magdalena Petersson är styrelsens kontaktperson för denna fokusgrupp och tar gärna emot era synpunkter på hur och med vad gruppen bör arbeta.

Magdalena Petersson,
Ledamot, Konsumentansvarig, Kulturansvarig, magda6512@gmail.com