Skogen och framförallt den växande skogen i 30-60-årsåldern står för stor del av den kolinlagring som vi kan bidra med i klimatfrågan. Halländska skogar är redan begränsade av naturliga ting som jordbruksmark, samhällen som växer, med mera. Vi måste spara på både skogs- och åkermark i hela landet.

Man kan hårddra frågan och säga att när man överetablerar på produktionsmark så är det som att bränna Amazonas skogar, fast i Halland tar den nya tänkta kraftledningen den skog som kunnat bidra till att minska växthuseffekten.

LRF Halland kräver:
- marksnål teknik i befintlig infrastruktur
- öppenhet om teknikval
- fakta på bordet och inte hänvisning till sekretess när underlag till beslut efterfrågas
- en redovisning av förlorad koldioxidbindning när kalgator inte återbeskogas

Ulrika Algothsson
Infrastrukturansvarig i styrelsen för LRF Halland