Vad innebär hållbarhet för dig?

– Säg ordet hållbarhet och det som kommer dyka upp i huvudet på de allra flesta är begreppet miljö och klimat. Därefter kommer tankar om konsumtion och matens vara eller icke vara börja bearbetas. Oavsett vad vi väljer att förknippa ordet hållbarhet till, så tror jag att vi allihop behöver hjälpas åt för att lyfta fram det vi vill förmedla i debatten. Jag tycker själv att ordet hållbarhet ibland kan vara lite diffust och ”luddigt”. Samtidigt som jag inser att det jobbet vi inom de gröna näringarna gör för samhället är hållbart på riktigt. Men vet utomstående om det?

Hur tycker du att LRFs arbete med hållbarhet ska se ut framöver?

– Inom näringen är vi väl medvetna om den nyttan vi gör för de öppna landskapen, den biologiska mångfalden. All den kol som vi binder i skog och mark. Men det räcker inte, vi måste lära oss och bli bättre på att hela tiden lyfta alla positiva värden. Oavsett var vi är, med vilka vi är eller hur vi är. Ingen annan kommer göra det åt oss. Det är vi själva som måste göra jobbet. Resan har bara börjat och vi ska vara med och forma slutdestinationen. Framtiden är helt klart grön!

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se