Där lades grunden till vecka 47, då LRFs kommungrupper över hela landet kommer att möta sina lokala politiker på olika sätt. – Temat för vecka 47 är hållbarhet. Det är viktigt att våra politiker får reda på vad som görs ute på gårdarna med koppling till hållbarhet, säger Sofia Karlsson, regionordförande LRF Västra Götaland.

Kommungrupperna fick ta del av LRFs budskapsplattform, och utifrån den fundera på vilken typ av fråga de vill lyfta. De fick också jobba med att skapa oförglömliga möten, god myndighetsutövning, hållbarhet och sociala medier, samt kunskap om hur de kan lyfta hästen som planetskötare.

Naturligtvis fanns det också tid för mingel och erfarenhetsutbyte mellan kommungrupperna i Västra Götaland, Halland och Värmland. LRFs budskapsplattform för vecka 47 berör livsmedelsproduktion, byggandet på jordbruksmark och skogens roll, samt varför lönsamheten i jordbruket är viktig för den biologiska mångfalden och varför Sverige behöver producera mer livsmedel.

– Vi har också öppnat för att kommungrupperna kan ha en annan fråga som de vill lyfta under veckan, och då får de göra det. Vi vet till exempel att energiomställningsfrågan är en sådan fråga i några kommuner, säger Sofia Karlsson. Konferensen avslutades med att Stig Wiklund, mental tränare, höll en inspirationsföreläsning med temat ”Se möjligheterna med en positiv framtid”.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se