- Vi behöver få till en bättre dialog kring hanteringen av anmälnings- och tillståndsärenden i Varbergs kommun.

- God myndighetsutövning och ömsesidigt förtroende tjänar alla på.

Detta var alla eniga om när LRF Varbergs kommungrupp träffade kommunens politiker och personal från näringslivs- och destinationskontoret ute hos två av Varbergs alla fantastiska mjölkproducenter.

Stort tack till Lars Svensson, #risenslantbruk och Helene Gunnarsson, Snickers Gård för suveräna företagspresentationer!

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare
LRF Västra Sverige