LRFs nya VD Anna-Karin Hatt gav sin syn på utmaningar och möjligheter. Hon återuppväckte matkronan. 9% är bondens andel, 37% är import. Men det i åtanke blir det än viktigare att svenska bönder tar ut värdet för sina produkter på marknaden.

Hatt talade om vikten av det blir verkstad livsmedelsstrategin och det nationella skogsprogrammet.

”Vad händer när alla efterfrågar biomassa?” En berättigad fråga när så många intressenter hoppas att biomassa är lösningen på det mesta när vi ska bli fossilfria.

Hur får man pengarna att räcka i företaget? Det var temat för Länsförsäkringar Bank och Tillväxtbolagets pass.

Anna och Lars-Inge Gunnarsson på Skottorps Säteri AB berättade om hur de driver sitt stora företag som producerar animalier och vegetabilier. Gårdsråd och nyckeltal är en del av styrningen.

Behovet av innovationer inom lantbruket talade Patrik Myrevold, Lantmännen om. Allt fler människor ska försörjas med livsmedel. Utöver att befolkningen ökar så ökar medelklassen och därmed förändras matvanorna.

Det behöver skapas och utvecklas nya exportmarknader för livsmedel. Och därtill ska vi snabbt minska utsläppen av växthusgaserna. Jordbruket ska var klimatneutralt 2050.

Bra mat måste få kosta!

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare äganderätt och intrångsfrågor, birgit.jonsson@lrf.se