I dag har Falkenbergs kommungrupp åkt en runda tillsammans med samhällsbyggnadsavdelningen för att samtala om klassificering och värdering av åkermark. Kommungruppen belyste vikten av att ej bebygga åkermark. Den är viktig för livsmedelsproduktionen och ett hållbart sätt att tillgodose kommunens invånare med mat.
Bebyggd åkermark är förlorad mark för all framtid och oersättlig ur livsmedelssynpunkt.

LRF Falkenbergs kommungrupp