Hållbarhet är inte en fråga, utan många sammansatta frågor som påverkar varandra. Därför ser vi i LRF Halmstad betydelsen av att fler får del av kunskap och insikter om hur det hänger ihop. För lantbrukare handlar klimat- och hållbarhetsarbete om vad vi kan lämna vidare till kommande generationer. Det är det vi jobbar med varje dag.

I Halmstad fick ledande politiker och tjänstemän bland annat från kommunstyrelsen, miljönämnden och Måltidsservice Halmstad kommun möjlighet att möta bönder/företagare på Västkustägg, Haga potatis, Ettarps mjölk och 
Finnsbo kött. Moderna företag med sikte framåt.  

LRF Halmstad kommungrupp