Med det budskapet gjorde LRF Ungdomen i Halland en skyltkampanj under vecka 47 runt om i länet för att belysa problemen kring bebyggelse på åkermark. 

LRF Ungdomen Halland