Under oktober har Varbergs kommungrupp vid två tillfällen bjudit ut politiker och tjänstemän från kommunen på gårdsbesök för att lyfta aktuella frågor i de gröna näringarna. Vid det första besöktes Risens Lantbruk och Snickers gård. Frågor som diskuterade var blanda annat dialogen kring anmälnings- och tillståndsärenden i kommunen samt att Per Nilsson från kommungruppen visade upp hur man i lantbruksföretagen noggrant planerar och optimerar sin växtodling genom att arbeta med en växtodlingsplan.  

På besöket i Gunnarsjö ett par veckor senare beskriver vi betydelsen av betande djur för den biologiska mångfalden genom att visa betesmarker och diskutera effekterna utav att betesmarkerna försvinner vid till exempel projektering utav förnyelsen utav Harsprångsledningen 400 kV som går genom området. 

LRF Varbergs kommungrupp