I skrivande stund sitter jag nu på flyget hem från Bryssel. Trött i huvudet av all ny info och alla intryck, men förväntansfull på framtiden med mycket mer förståelse för hur hela EU-politiken fungerar.

Det har varit en unik möjlighet för oss i LRFs regionstyrelser för Västra Götaland, Värmland och Halland. Med ett fullspäckat tvådagars schema som LRFs Brysselkontor har smitt ihop, har vi fått möjlighet att besöka nyckelpersoner från de olika instanserna i EU. Vi har diskuterat framtida jordbrukspolitiken i CAP, vilka möjligheter vi kommer ha med det nya ”lättare” programmet med ettåriga miljöåtagande i eco-schemes istället för förgröning och så vidare. Senare diskuterade vi vargar och skogens brukande, som miljökommissionen fått upp ögonen för och vill ”bevara” som de kallar det. Här fick de kraftigt mothugg och en hel del att fundera på.

Dag två var vi på Sveriges ständiga representation. Då mötte vi ambassadören, Sveriges miljöråd och jordbruksråd. Senare fick vi möjlighet att lyssna på Copa-Cogeca:s generalsekreterare Pekka Pesonen. Vi avslutade hela resan med att få lyssna på och ställa frågor till våra svenska EU-parlamentariker Jörgen Warborn (Moderaterna och EPP), Pär Holmgren (Miljöpartiet och De gröna) och Fredrik Federley (Centerpartiet/Renew Europe).

Det man tar med sig från den här resan är att det är ett otroligt tungrott arbete i Bryssel. Varje förslag skall vändas och vridas många gånger. Tack vare de olika instanserna ska ett förslag vandra i Kommissionen, Parlamentetet och Ministerrådet innan det verkställs. Samtidigt är det tur att förslagen skall behandlas så länge och mycket, för det finns så många dåliga idéer och förslag som vi aldrig får se skymten av. Fler och fler intresserar sig av skötseln på jorden och i skogen, då är det viktigt att vi i produktionsleden kan kroka arm och lobba ihop med våra kollegor i resten av Europa.

Det känns tryggt att LRF har så bra kompetens på vårt Brysselkontor. Det kommer utan tvivel behövas mer folk där framöver för att hålla alla tjänstemän och EU-parlamentariker pålästa i våra frågor. För tillfället kändes det som att de kunde våra frågor och går vår väg. Låt oss hoppas det fortsätter så framledes!

Peter Andersson
Regionstyrelsen LRF Halland