Jägarförbundet informerade om hur vildsvinen lever, äter och bör jagas. Jag pratade om hur stor viltfrågan är i LRF och om vikten av att ha bra arrendeavtal på marken, men att det är väldigt viktigt att man skriver avtal om jakten också. Det behövs en tydlighet i vem som ska företräda fastigheten i olika frågor som rör jakten och eventuella skador som uppstår av viltet. Det är viktigt att vi som markägare tar tag i dessa frågor. Vi vet att det, när det gäller jakten på vildsvin, är viktigt att vi alla samarbetar så att det blir lite större jakter, det finns möjligheter att bli av med köttet och man skapar en samsyn i hur många vildsvin området tål. Det är extra viktigt med samsynen i de inre delarna av Halland där landskapet mer består av små åkrar i ett mer skogsdominerat landskap.

Våra avtal hittar du på hemsidan www.lrf.se/jaktavtal. För att hitta avtalet för markarrende söker man på "jordbruksarrende" i sökrutan på www.lrf.se. Då får man fram mallar.

Ulrika Algothsson
Viltansvarig i regionstyrelsen