Karl-Anders Hansson i ordförande i Kungsäters lokalavdelning har varit engagerad i LRF under många år och nu under våren har han rekryterat ett tjugotal nya medlemmar till lokalavdelningen.  

-Det kom mycket folk på årsmötet, hela 44 stycken och det klart att det tär lite på våran lilla kassa när man ska köpa smörgåstårta för några tusenlappar, säger Karl-Anders med ett leende på läpparna.  

Kungsäter får liksom de andra lokalavdelningarna i Halland 500 kr per värvad medlem och det var det som avdelningen nappade på.  

-Ta det här exemplet med Svenska Kraftnäts tänkta ombyggnad av Harsprångsledningen som går genom bygden där mängder av markägare berörs av intrånget, inte bara nu utan även för barn och barnbarn lång tid framöver och då klart att det är enklare att rekrytera när det är en fråga som berör många säger Karl-Anders.  

Kungsäters lokalavdelning är en aktiv avdelning och har under 2000 talet blivit utsedd till årets lokalavdelning i Halland hela tre gånger.  

-Det är så klart jätteroligt att vi gör aktiviteter som engagerar våra medlemmar och många kommer ju också på våra arrangemang. Vi började med vildsvinskvällar när vildsvinen kom hit och det engagerade många, men vi har också haft fältvandringar, utflykter och besök på ortens andra företag, säger Karl-Anders.  

De 10 000 kronorna som lokalavdelningen nu kommer få för sina nyrekryterade medlemmar kommer gå tillbaka till verksamheten.  

-De är det som är meningen att vi använder pengarna till sådant som är till nytta för medlemmarna och att vi kan fortsätta med vår verksamhet, men också att alla medlemmar känner att de kan påverka, för det kan man när man är aktiv i LRF.   

Kungsäters lokalavdelning har inriktat sig på att rekrytera ur alla medlemskategorier men familjemedlemskap går bra.  

-Det är positivt för vi föryngrar medlemskåren och vi märker att många bryr sig om sin hembygd och är intresserade av våra frågor inom de gröna näringarna. Jag brukar lyfta LRF:s näringspolitiska arbete men också rabatterna, sen pågår det väldigt mycket påverkansarbete som inte syns. Se på detta med kraftledningen där det ständigt pågår en dialog med alla berörda parter och resultatet vet vi ju inte förrän det är klart men om vi inte sagt vad vi tyckte kanske utgången blivit en annan, avslutar han.  

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se