-Det är kommunerna och Länsstyrelsen som jobbar med markägaravtal och som ansvarar för drift och skötsel av ledområden samt naturreservat. Vi på Region Halland arbetar övergripande med ledutveckling och samordning av arbetet med Kattegattleden och Hallandsleden. Vi arbetar också med marknadsföring mot internationella marknader men även till viss del nationellt. I detta arbete ser vi det som oerhört viktigt att jobba med hållbarhet och varsamt användande av våra naturresurser.  

Hur jobbar ni med markägarperspektivet? 

Vi informerar om Allemansrätten mm. på alla de plattformar som vi driver. Skulle vi få signaler från kommuner och Länsstyrelsen om att områden har ett för stort besökstryck kommer vi givetvis inte aktivt marknadsföra dessa områden. Det man ska dock vara medveten om är att vi tyvärr i praktiken inte har makten över detta. Om en mängd besökare med ännu större mängder följare postar bilder och kommentarer från vackra platser i Halland, på olika stora internationella plattformar som ex. Facebook, Instagram, kommer dessa platser få ett stort besökstryck oavsett vad vi gör! Överexploatering styrs alltså till största delen av sociala medier, topplistor på Google, Tripadvisor mm. Allting är inte bra med global digitalisering!

En del platser i Halland är ju väldigt populära, hur ser ni på det ökade slitaget som kan bli på dessa platser och hur arbetar ni med slitagefrågorna.  

Vi har också precis startat ett EU-projekt som heter ”Hållbar naturturism i Halland”. Här är tanken att motivera och inspirera företag i Halland (främst inland/landsbygd) att starta och utveckla sina verksamheter inom naturturism. Fokus kommer ligga på produktutveckling inom cykling, vandring, fiske, kanot mm. I dessa utvecklingsprocesser kommer information om Allemansrätten och kommersiell verksamhet på annans mark vara viktiga delar. 

Nu i Corona tider kanske fler söker sig ut i naturen, har ni märkt av någon ökning? 

- Beträffande naturen och Corona ser vi ett ökande intresse. Antalet besökare på Hallandsledens hemsida har ökat med 150% under 2020! 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se