LRF har satt ett mål på att vi skall bli en ännu större organisation än vad vi är idag. Målet är 150 000 företagsmedlemmar 2030. Vid årsskiftet var vi ca 118 000 ca 1000 färre än året innan. Vi har i Sverige en potential på ca 200 000 företagare i de gröna näringarna som inte är medlemmar! Varför skall vi då bli större och fler? Ju fler vi är som står bakom påverkan på alla beslut som berör oss i vårt företagande och ägande desto starkare och mer respekterade blir vi. 

Vad gör LRF Halland i denna fråga?  

Vi går nu ut med att avdelningen får en stimulanspeng på 500 kronor för varje ny medlem som man värvar till sin avdelning! Vi kommer skicka ut denna information till lokalavdelningsordförandena så håll utkik.   

Du kommer lägga en viss tid på medlemsrekrytering, vad innebär det? 

- Om man inte vill rekrytera själv men ändå bli fler i sin lokalavdelning kan ni tipsa oss och då tar vi en kontakt med den potentiella medlemmen, här i Halland är det jag som är er regionala värvare. Om ni vill tipsa skicka ett sms till mig på 076-848 48 56. Ange namn och telefonnummer på personen som skall kontaktas.  De 500 kronor kommer dock inte att utbetalas för tips. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se