-LRF Halland välkomnar denna vägledning säger Ulrika Algothsson ansvarig för frågan i LRF Hallands regionstyrelse.  

Marknadsföring av naturturism i Halland har ökat under de senaste åren, och markägarna har nu börjat skönja ett ökat slitage i skog och mark.  

-Vi har en fantastisk natur här i Halland och naturupplevelserna är viktiga för folkhälsan, naturturismen och för företagandet på landsbygden. Tyvärr har vi på LRF fått ett ökat antal samtal om markägare som nu upplever ett ökat slitage på sina marker, säger Ulrika.  

Problemet är också att allt fler besökare hänvisar till allemansrätten, oavsett om det är privatpersoner eller kommersiella aktörer.  

-Vi värnar allemansrätten, då den ger många människor möjlighet att få komma ut i naturen. I allemansrätten står det att man inte ska störa och förstöra och just dessa två ord är det en del som missar, säger Ulrika.  

Martina Philip verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige vittnar även hon om ökat slitage på grund av den ökade marknadsföringen.  

-LRF Halland ser också att kommersiella aktörer utnyttjar allemansrätten för bedriva verksamhet på annans mark, här menar vi att det alltid ska ske samråd och att det också ska skrivas avtal med markägaren. Helt klart behöver vi få kommuner och regioner att förstå, att en ökad marknadsföring kommer att göra att fler letar sig ut i skog och mark, och att detta då kan ge konsekvenser i form av exempelvis markskador eller nerskräpning.  

LRF har träffat olika organisationer, föreningar kommersiella aktörer men också Visit Halland för att de ska förstå markägarperspektivet.   

-Det är jätteviktigt för landsbygdsföretagarna med destinationsutveckling, men det man ska komma ihåg är att det också drar till sig väldigt mycket folk som då blir koncentrerade på vissa specifika platser vilket kan ge ett ökat slitage men också inskränkningar för markägarna. Det kan vara en grupp mountainbikecyklister som kommer susande under pågående jakt vilket inte är så bra, säger Ulrika.  

LRF Hallands arbetar för att de kommersiella aktörerna ska ha avtal med markägaren när de nyttjar annans mark för naturturism, och att kommuner och andra ska förstå hur deras marknadsföring kan påverka markägarna.   

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se