Då var ännu en regionstämma i Halland genomförd om än på ett annat sätt än tidigare år och jag fick åter förtroendet från medlemmarna till regionstyrelsen vilket jag ser fram emot.

 

Mitt ansvarsområde där är medlem, detta innebär hur vi tar hand om våra medlemmar men också hur vi rekryterar nya. Varför är det då viktigt för LRF att vi är många, LRF är sina medlemmar och utan er är LRF ingenting. Ju fler vi är ju mer kan vi påverka, genom att representera fler har vi kunskap om mer och genom att vara många medlemmar kan vi göra mer. Ett verktyg som vi använder i medlemsvärvning är ”medlemsresan”, där fokuseras det inte bara på nya medlemmar utan även befintliga, avslutade, men också medlemmar som vill engagerar sig tillfälligt.

 

Vi i regionstyrelsen kontaktar alla som varit medlemmar i ett år, på detta sätt får vi höra hur de upplevt sitt första år som medlem om det är något de saknar eller något som borde prioriteras. Men ska vi nå LRF:s mål med 150 000 företagsmedlemmar 2030 måste vi göra denna resa tillsammans så våga fråga!

 

Just i dessa tider när vi av samhället blivit samhällsviktig verksamhet och att alla är beroende av att vi har en svensk livsmedelsproduktion, känns det positivt att vara företagare inom de gröna näringarna och alla vill vara med i ett ”vinnande” lag. 

 

Ha det bra alla och var rädda om varandra. 

 

Cecilia Bengtsson
regionstyrelsen LRF Halland