Harsprångsledningen på sträckan Horred och Breared ska ske i befintlig ledningsgata. 

Ledningen går tillsammans med en annan 400 kV-ledning, varje ledning har egna stolpar. Men där det är trångt så hänger två ledningar på en stolpe, gäller 27 stolpar. För ett par år sedan meddelades att de båda ledningarna skulle särbyggas och då skulle bredden på kalgatan ökas med upp till 50 meter. Säkerhet och energimarknadsnytta var skälet. 

I det senaste beskedet stod det i den finstilta informationen att julgransstolparna, två ledningar på en stolpe, ska isärbyggas. 

Vad ska ske med de bostäder och gårdar som kommer i vägen för breddningen? Det nämner man inte. Men folk är inte dumma och fattar att deras livsverk och älskade hem är hotade av statens förlängda arm. 

Detta hade inte varit nödvändigt om det funnits en långsiktig planering och samarbete med övriga samhället. En investering som ska hålla i minst 70 år får inte hanteras så nonchalant. Hela sträckan Trollhättan-Malmö ska renoveras. Varför inte en markförlagd likströmskabel tillsammans med vägar och järnvägar?  

Ni som bestämmer i riksdag och regering. Ta nu kommandot över den framtida utvecklingen av elnätet. Marksnål teknik som inte skövlar skog. Det är inte trovärdigt att tala om fossilfrihet och samtidigt förstöra det förnybara. Sätt er i markägarnas stol! 

 

Birgit Jönsson
verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige