Vid EUs budgetförhandlingar tidigare i sommar satsade Sverige allt på att få rabatt på avgiften till EU. Flera andra länder satsade istället på att få samma nettoeffekt men genom att få mer tillbaka från EU och lyckades bra med det. Bland annat Tyskland och Finland kommer att få viktiga riktade tillskott från EU till jordbruket de kommande åren. Den svenska rabatten hjälper inte det svenska jordbrukets konkurrenskraft men de tyska och finska nationella riktade tillskotten hjälper deras jordbruks konkurrenskraft och det är dem vi tampas med på marknaden. På det viset uppnår vi naturligtvis inte livsmedelsstrategins ambitioner. Ja, så kan vi inte ha det helt enkelt!

Just nu pågår de avgörande förhandlingarna mellan regeringen och samarbetspartierna om höstens budgetproposition. De indikationer LRF hittills fått från dessa förhandlingar är dystra. Det verkar finnas en risk att politikerna missar ett tillfälle att göra en nödvändig satsning på det svenska jordbruket. Med en framförhandlad rabatt på EU-medlemsavgiften på 11 miljarder kronor per år finns det gott om utrymme för politikerna att investera i den svenska livsmedelsproduktionen.

Det är dags att regeringen på riktigt står upp för livsmedelsstrategin! LRF begär därför nu att den svenska medfinansieringen av jordbrukspolitiken ökar med 500 miljoner kronor per år. En satsning som ger mångfalt igen.

Från LRF, både regionalt och nationellt, har vi givetvis en massa samtal med politiker för att få detta att landa som det ska. Parallellt med allt det arbetet som med nödvändighet sker lite diskret försöker vi skapa all uppmärksamhet och kunskap vi kan om frågan hos allmänheten. Vill även du engagera dig i det är det utmärkt och du gör det här!

Vill du läsa mer kring LRFs åsikter CAP-frågan finns här en kort sammanfattning.

Anders Richardsson
Regionordförande LRF Halland
richardssonanders@gmail.com