På ett möte ordnat av Södra och LRF i Halländska Fagered träffades de flest berörda markägarna. De tog fram ett antal frågor att ställa till det statliga verket. Irritationen är betydande men stridsviljan större. Man vill inte få sitt hus inlöst. Man vill bo där man har sina rötter och där man trivs. Det är märkligt att man vill lösa in innan tillstånd getts för förändrad dragning. 

Kraftledningar kan byggas med olika tekniker. Bl a kan man kabelförlägga. De som kommer ut till berörda får bara höra att det är breddning som gäller. Varför far staten med osanning? 

Magnetfälten, strålningen, är en oroshärd. Svenska Kraftnät mäter årsmedelvärde och ger inga upplysningar om de värden som uppnås kalla vinterdagar.

Alldeles för många frågor och för få svar. Och varför uteblir samråd och informationsmöten?

Birgit Jönsson
birgit.jonsson@lrf.se