Kungsäters LRF avdelning stod för värdskapet när höstens ordförandeträff i Hallands gick av stapeln. 

Anders Richardsson regionordförande för LRF Halland hälsade alla hjärtligt välkomna med orden, vi har nog alla abstinens att träffas fysiskt så här i Corona tider.  

Kungsäters lokalavdelning är också årets lokalavdelning i Halland 2020 och de är en mycket aktiv LRF avdelning med många aktiviteter men också för sin fantastiska och personliga medlemsvärvning. Hittills i år har de värvat runt 20 nya medlemmar. De anordnar många olika aktiviteter som ska passa olika sorters olika medlemmar. Avdelningen är också berörd av det stora markintrånget kopplat till den kraftledningen som planeras mellan Horred och Breared.  

-Vi har blivit utsedd till årets lokalavdelning tre gånger, första gången 2005 andra 2012 och nu 2020, och det är minst lika roligt som de andra två gångerna så å styrelsen vägnar säger jag tack, sa Karl-Anders Hansson, ordförande för Kungsäters LRF avdelning.  

Under kvällen delades det också ut en silvernål till Bengt Andersson Västra Kungsbacka lokalavdelning där han suttit som vice ordförande under många år. På frågan hur det kändes svarade han.  

-Det känns ungefär som att få en guldklocka, jag har varit med länge i LRF och varit vice ordförande i vår avdelning i hur många år som helst och det är väldigt roligt.  

Folke Hantoft från Laholm fick även han en silvernål, tyvärr hade han inte möjlighet att vara med denna gång, men på frågan hur det känns för honom svarade han. 

- Känns bra, av tradition en klapp på axeln för lång och trogen tjänst, en signal om att man försökt påverka i positiv riktning. Förbaskat tacksam för detta 

Lennart Nilsson från Riksförbundsstyrelsen besökte också ordförandeträffen för att berätta om sitt arbete som vice ordförande i Copa Cogeca. Han pratade också om EU:s jordbrukspolitik (CAP) samt om The Green deal och att den kan komma att få konsekvenser för lantbruket runt om i EU. Då den troligtvis innehåller en del pekpinnar till bönderna i EU.   

-Man vill ha mer skydd av landarealen samt en ökad andel ekologisk produktion mellan raderna kan man också utläsa att Eu tycker att vi konsumerar för mycket kött, sa Lennart Nilson. 

Under kvällen lyftes också vargfrågan som nu är aktuell i Halland samt Kraftledningen mellan Horred och Breared.  

Kvällen avslutades med Trolleri där Mr Berger och gycklaren Ann höll i underhållningen, många skratt blev det.   

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Götaland, 010-184 42 29
clara.hyltbäck@lrf.se