Ett 30-tal deltagare fick först ett studiebesök på UPH Academy - En toppmodernanläggning med hållbarhet som fokus. VD Linda Tovek visar runt och berättar har man arbetar med sina utbildningar. 

Sedan hade vi med Elisabeth Falkhaven, riksdagsledamot MP som deltog digitalt. Elisabeth gjorde inspel om övergödningsutredningen och förklarade bland annat hur en remissrunda går till. Elisabeth var förövrigt en av personerna som startade upp Häst Halland när det begav sig. 

Erica Lindberg, LRF Häst gav sin bild på hästnäringens möjligheter och utmaningar inom klimattemat. Samt berättade hur man arbetet med olika frågor tex. konsumentköplagen och påverkansarbetet i Bryssel. Innan dagen var slut fick vi en sallad i kvällssolen.  

Vid pennan
Petra Wirtberg
LRF Västra Sverige