Svenska Kraftnät hävdar att 27 så kallade julgransstolpar på sträckan ska byggas om. Och det kan väl vara ok för Harssprångsledningen är gammal. Ledningen hänger på östra sidan av julgransstolparna. Nu ska det byggas nya stolpar längre österut. Det innebär att skog ska avverkas, ny stormkant tas upp med okända konsekvenser och att hus ska rivas. 

LRF och Södra jobbar tillsammans med berörda för att påverka för bättre lösningar. Inte helt lätt. Det är ju ingen kioskvältare när några, ganska få, människor på landsbygden drabbas. 

Under hösten har de flesta av de som berörs deltagit i ett antal möten. Allt för att ställa relevanta frågor till Svenska Kraftnät och inte minst stötta varandra. 

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, 070-609 09 89
birgit.jonsson@lrf.se